Open main menu
अंगुरमा

अंगुर छगु कथंया सि ख। थ्व सीयागु झोल दयेका उकी मर्चा तया अयला नं दयेकिगु चलन दु। अंगुर मा छगू क्रिपर ख। थ्व मा मेमेगु बल्लागु वस्तुयाके बः कया च्वय् च्वय् तक्क गसि गयावनी ।

स्वयादिसँEdit