अकोला जिल्ला

अकोला जिल्ला भारतया महाराष्ट्र राज्यया छगू जिल्ला ख।

भूगोलEdit

मू खुसि: अडोळ खुसि, आस खुसि, उत्तवली खुसि, उमा खुसि, काटेपूर्णा खुसि, कास खुसि, कुप्ती खुसि, गांधारी खुसि, गौतमी खुसि, चंद्रभागा खुसि, तापी खुसि, नागझरी खुसि, निर्गुणा खुसि, पठार खुसि, पूर्णा खुसि, पेढी खुसि, पैनगंगा खुसि, बोर्डी खुसि, भुईकंद खुसि, मन खुसि, मून खुसि, मोर्णा खुसि, म्हैस खुसि, वान खुसि, विद्रूपा खुसि, विश्वामित्री खुसि, शहानूर खुसि

विभाजनEdit

अकोला जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्याEdit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०१ जिल्ला अकोला ८६४ १०९४१६५ ५६३९३३ ५३०२३२
२७ ५०१ ३९८८ तालुका तेल्हारा ९४ १५१३७३ ७७८४८ ७३५२५
२७ ५०१ ३९८९ तालुका अकोट १४८ १६२९०३ ८३६७० ७९२३३
२७ ५०१ ३९९० तालुका बालापूर ८८ १४४८१८ ७४४६२ ७०३५६
२७ ५०१ ३९९१ तालुका अकोला १७४ २३३७१८ १२०६३२ ११३०८६
२७ ५०१ ३९९२ तालुका मुर्तिजापूर १४८ १३४३५५ ६९३८० ६४९७५
२७ ५०१ ३९९३ तालुका पातूर ८६ ११७६३५ ६०७६५ ५६८७०
२७ ५०१ ३९९४ तालुका बार्शिटाकली १२६ १४९३६३ ७७१७६ ७२१८७

स्वयादिसँEdit