अन्तरराष्ट्रीय आणविक उर्जा संघ

अन्तरराष्ट्रीय आणविक उर्जा संघ आणविक उर्जाया हलिमया संघ ख।