अन्तरिक्ष

अन्तरिक्ष धागू पृथ्वी स्वया पिनेयागु हलिम ख। अन्तरिक्षय् नगु, तिमिला, कमेत, नेबुला आदि कथंया पिण्डत दया च्वनि।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

स्वया दिसँEdit