अपेक्षा

अपेक्षा छगू वैधानिक खँग्वः ख । थ्व खँग्वः छुं छगू जिम्मेवारी कया थःगु ज्या मयायेगु अवस्थाय् छ्येलिगु या।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit

(थ्व भाषा नाप स्वापू दुगु चीहाकगु च्वसु खः। थ्व च्वसुय् अप्व तथ्य तनादीत ईनाप दु।)