अमरावती जिल्ला

अमरावती जिल्ला भारतया महाराष्ट्र राज्यया छगू जिल्ला ख।

अमरावती जिल्ला
—  जिल्ला  —
अमरावतीया लं
अमरावतीया लं
अमरावती जिल्ला is located in Maharashtra
अमरावती जिल्ला
अमरावती जिल्ला
महाराष्ट्रय् अमरावती
Coordinates: 20°56′N 77°45′E / 20.93°N 77.75°E / 20.93; 77.75Coordinates: 20°56′N 77°45′E / 20.93°N 77.75°E / 20.93; 77.75
देय्  India
राज्य महाराष्ट्र
मुख्यालय अमरावती
Area
 - Total १२,२३५ km2 (४,७२४ sq mi)
Population (2011)
 - Total २८,८७,८२६
 - Density २१३/km2 (५५१.७/sq mi)
भाय्
 - आधिकारिक मराठी भाषा
Time zone IST (UTC+5:30)
Website amravati.nic.in

मू खुसि: आरणा खुसि, उमा खुसि, काटेपूर्णा खुसि, कापरा खुसि (खापरा खुसि), गाडगा खुसि, खंडू खुसि, खोलाट खुसि, चंद्रभागा खुसि, चुडामण खुसि, तापी खुसि, तिगरी खुसि, पूर्णा खुसि, पेंढी खुसि, बुरशी खुसि, भावखुरी खुसि, भुलेश्वरी खुसि, वर्धा खुसि, वान खुसि, शहानूर खुसि, सिपना खुसि, सुरखी खुसि

विभाजन

सम्पादन

अमरावती जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०३ जिल्ला अमरावती १६३७ १८५११५८ ९५०६३३ ९००५२५
२७ ५०३ ४००१ तालुका धारनी १५२ १६८९०४ ८५८२३ ८३०८१
२७ ५०३ ४००२ तालुका चिखलदरा १६१ ११३६५७ ५७९३४ ५५७२३
२७ ५०३ ४००३ तालुका अंजनगांव सुर्जी १०५ १०४५२३ ५३६६२ ५०८६१
२७ ५०३ ४००४ तालुका अचलपूर १४० १६७१६८ ८५७५८ ८१४१०
२७ ५०३ ४००५ तालुका चांदूरबाजार १३६ १७७४९९ ९१२०० ८६२९९
२७ ५०३ ४००६ तालुका मोर्शी १०४ १४५१५१ ७४७५२ ७०३९९
२७ ५०३ ४००७ तालुका वरूड १२४ १५७७५४ ८१२७८ ७६४७६
२७ ५०३ ४००८ तालुका तिवसा ७१ १०४७२८ ५३८११ ५०९१७
२७ ५०३ ४००९ तालुका अमरावती १०९ १४१२७० ७३२३४ ६८०३६
२७ ५०३ ४०१० तालुका भातकुली १०९ ११३१०९ ५८०१५ ५५०९४
२७ ५०३ ४०११ तालुका दर्यापूर १३३ १३८५९८ ७१०९० ६७५०८
२७ ५०३ ४०१२ तालुका नांदगांव खान्डेश्वर १३१ १२९८१० ६६६६१ ६३१४९
२७ ५०३ ४०१३ तालुका चांदूर रेलवे ७८ ७७१३१ ३९७४५ ३७३८६
२७ ५०३ ४०१४ तालुका धामनगांव रेलवे ८४ १११८५६ ५७६७० ५४१८६

स्वयादिसँ

सम्पादन