अश्वरोही सेना

अश्वरोही सेना (क्याभाल्री, नाइट) प्राचीन व मध्यकालीन युगे युद्धय् छ्येलिगु सेनायागु छगु प्रकार ख। थ्व सेनातेसँ सलगया युद्ध याई।

स्वयादिसँEdit