आई फोन

आई फोनEdit

आई फोन एप्पल कर्पोरेसन|एप्पल या न्हूगु मोबाइल फोन खः | थ्व अमेरिकाय् आधिकारिक कथं जुन २८, २००७ये लंच जुगु ख:। बेलायतये थ्व आधिकारिक कथं नोभेम्बर १०, २००७ ये लंच जुगु ख: |