आखः

भाषायागु खँग्व च्वेत छ्येलिगु चिं तेत आखः धाइ। आखयागु छगु मंकायात लिपि धाइ। हलिमे येक्व कथंयागु लिपितः छ्येलातगु खने दु। आखयात च्वे नं क्वे, जवलं देपा, देपालं जव आदि कथलं च्वे छि।

A Specimen by William Caslon.jpg

आखतेगु प्रकारEdit

  • अबुजिडा
  • अल्फाबेटिक
  • ग्लिफिक