Open main menu

आयिरङ्कालत्तु पयिर् (सन् १९६३या संकिपा)

आयिरङ्कालत्तु पयिर् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६३य् पिहांवगु खः।

आयिरङ्कालत्तु पयिर्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit