Open main menu

आळुक्कॊरु वीटु (सन् १९६०या संकिपा)

आळुक्कॊरु वीटु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६०य् पिहांवगु खः।

आळुक्कॊरु वीटु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit