Open main menu

इतु ऎङ्कळ् राज्यम् (सन् १९८५या संकिपा)

इतु ऎङ्कळ् राज्यम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८५य् पिहांवगु खः।

इतु ऎङ्कळ् राज्यम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit