इस्वि सम्बत

इस्वि सम्बत हलिं यङ्क छ्यलाबुला जुयाच्वंगु सम्बत खः ।

इस्वि सम्बता लाEdit

इस्वि सम्बतया झिन्निला थुगु कथं दु । :-

इतिहासEdit

पादरी ग्रेगोरियन १३नं जुलियन सम्बतयातः हिलाः थ्व सम्बत पिकाःगु खः ।