इ॰ पू॰ २७

इ॰ पू॰ २७ ग्रेगोरियन पात्रो यागु छगु दँ खः।

झाकातः Edit

ज्यानुवरी-मार्च Edit

  • ज्यानुवरी १६: रोमन सेनेटं अक्टेभियनयात मानार्थ (अनरिफिक) अगस्टस पद ब्युगु।

अप्रिल-जुन Edit

जुलाई-सेप्टेम्बर Edit

अक्टोबर-डिसेम्बर Edit

मस्युगु तिथियागु झाका Edit

बुगु Edit

ज्यानुवरी-मार्च Edit

अप्रिल-जुन Edit

जुलाई-सेप्टेम्बर Edit

अक्टोबर-डिसेम्बर Edit

मदुगु Edit

ज्यानुवरी-मार्च Edit

अप्रिल-जुन Edit

जुलाई-सेप्टेम्बर Edit

अक्टोबर-डिसेम्बर Edit