इलियाद

(Redirected from ईलियाड)

इलियाद (प्राचीन युनान भाय्: Ἰλιάς) प्राचीन ग्रीसया नांजाःगु ग्रन्थ ख। थ्व हलिंया दकलय् प्रसिद्ध ग्रन्थय् छगू ख। परम्परागत कथन कथं थ्व महाकाव्यया च्वमि होमर ख। त्रोजन हताःया इलय् आधारित थ्व ग्रन्थय् ग्रीकसेनाया त्रोयनगरय् आक्रमणया बाखँ कनातःगु दु। पाश्चात्य विचारधारा, दर्शन, साहित्य व समाजय् थ्व ग्रन्थया प्रभाव खनेदु।

एकिलिज व प्याट्रोक्लस

इलियादया बाखँंEdit

इलियाद थ्व पंक्तिं न्ह्यथनि:

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος


οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκεν,

इलियाडया दक्लय् न्हापायागु खँग्वः μῆνιν (तं) ख।

खण्डEdit

इलियाद ग्रन्थ नीप्यंपू खण्डय् बायातःगु दु।

मू पात्रEdit

एकियन खल:(प्राचीन युनानी:Αχαιοί युनानी खल:)Edit

ट्रोइ खल:Edit

मिसा पात्रEdit

पिनेयागु स्वापुदुगु पौEdit