Open main menu

उङ्क वीट्टु पिळ्ळै (सन् १९८४या संकिपा)

उङ्क वीट्टु पिळ्ळै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८४य् पिहांवगु खः।

उङ्क वीट्टु पिळ्ळै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit