Open main menu

उयिर् (सन् २००६या संकिपा)

उयिर् (तमिल भाषा:உயிர் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००६य् पिहांवगु खः।

उयिर्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००६

धलः

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit