एज्टेक

एज्टेक छगु पुलांगु मेसोअमेरिकी जाति ख। थ्व लहनाया मनुतयेसं १४गु निसें १६गु शताब्दीतक्क मेक्सिकोया थी-थी थासय् थःगु बस्ती दयेकल। थ्व जातिया मू भाषा नाहुआतल ख।

स्वयादिसँEdit