एट्लान्टिक महासागर

महासागर

एट्लाण्टिक महासागर अमेरिका व युरोप-अफ्रिकाया दथुइ दूगु छगू महासागर ख। थ्व महासागर बनेज्याया निंतिं यक्व छ्येलिगु या।

स्वयादिसँ सम्पादन