एल्भिस प्रेस्ली

एल्भिस एरोन प्रेस्ली (ज्यानुवरी ८, १९३५ – अगस्ट १६, १९७७), एल्भिस जक्क धका नं नांजाम्ह व "रक 'एन' रोलयागु जुजु" व "जुजु" (द किंग) धका नं नां जाम्ह मनु, छम्ह अमेरिकी गायक व नायक ख:|

एल्भिस प्रेस्ली
बूबिलय् छूगु नां एल्भिस एरोन प्रेस्ली
विधा रक एन्ड रोल
country
gospel
blues
ज्या गायक, नायक, American soldier, Federal Drug Agent
बाजः गीतारपियानो
सक्रिय दँ 19541977
लेबल Sun
(19531955)
RCA Victor
(19561977)