औरैया जिल्ला

औरैया जिल्ला भारतया उत्तरप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

औरैया जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य उत्तरप्रदेश

तहसीलEdit

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

khatuneeEdit

सन् २०११या जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसीलवर ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१६२ जिल्ला ओरैया ७६९ ११४५३२३ ६१६४९४ ५२८८२९
१६२ ८४१ तहसील बिधूना ३९९ ६३७१५५ ३४१७५८ २९५३९७
१६२ ८४२ तहसील ओरैया ३७० ५०८१६८ २७४७३६ २३३४३२

स्वयादिसँEdit