कटक जिल्ला

कटक जिल्ला भारतयागु उडिसा राज्ययागु छगु जिल्ला ख।

कटक
—  जिल्ला  —
Mahanadi river in the Cuttack district
Mahanadi river in the Cuttack district
Nickname(s): Silver City
Location in Odisha, India
Location in Odisha, India
Coordinates: 20°27′58″N 85°49′59″E / 20.466°N 85.833°E / 20.466; 85.833Coordinates: 20°27′58″N 85°49′59″E / 20.466°N 85.833°E / 20.466; 85.833
Country  India
State Odisha
Area
 - Total ३,९३२ km2 (१,५१८.२ sq mi)
Population (2011)
 - Total २,६१८,७०८
 - Rank 2nd
 - Density ६६६/km2 (१,७२४.९/sq mi)
Languages
 - Official Oriya, Hindi, English
Time zone IST (UTC+5:30)
PIN 754 xxx
Telephone code 671
Vehicle registration OD-05
Nearest city Bhubaneswar
Sex ratio 955 /
Literacy 84.20%
Lok Sabha constituency Cuttack
Vidhan Sabha constituency 10
Climate Aw (Köppen)
Precipitation 1,501.3 millimetres (59.11 in)
Avg. summer temperature 40 °C (104 °F)
Avg. winter temperature 10 °C (50 °F)
Website cuttack.nic.in

कटक जिल्ला परिषद पञ्चायत

सम्पादन
जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति सम्पादक पद आरक्षण अधिनया ग्रामपञ्चायत सूचं
कटक आठगड़ साधारण
कटक कटक-सदर साधारण २१गु पञ्चायत
कटक कण्टापड़ा साधारण xxगु पञ्चायत
कटक टाङ्गी-चौद्ॱार ल्युनेलापिं वर्ग २०गु पञ्चायत
कटक तिगिरिआ मिसा xxगु पञ्चायत
कटक नरसिंहपुर मिसा-अनूसुचित जाति
कटक निआळी अनूसुचित जाति २३गु पञ्चायत
कटक निश्चिन्तकोइलि ल्युनेलापिं वर्ग ४०गु पञ्चायत
कटक बड़म्बा मिसा-ल्युनेलापिं वर्ग ३६गु पञ्चायत
कटक बारङ्ग मिसा-अनूसुचित जनजाति १६गु पञ्चायत
कटक बाङ्की ल्युनेलापिं वर्ग १८गु पञ्चायत
कटक बाङ्की-डमपड़ा अनूसुचित जाति
कटक माहाङ्गा साधारण ३४गु पञ्चायत
कटक सालेपुर मिसा ३२गु पञ्चायत

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२१ राज्य ओडिशा ४७६७५ ३४९७०५६२ १७५८६२०३ १७३८४३५९
२१ ३८१ जिल्ला कटक १८५४ १८८८४२३ ९७०८८५ ९१७५३८
२१ ३८१ २९४४ तहसील नरसिंहपुर १५७ ९७६२४ ५१०५५ ४६५६९
२१ ३८१ २९४५ तहसील कानपुर ६९ ५९५७७ ३१४१३ २८१६४
२१ ३८१ २९४६ तहसील बडम्बा १३४ १४३५०९ ७५००१ ६८५०८
२१ ३८१ २९४७ तहसील बैदेश्वर ५७ ५५२५० २८५७२ २६६७८
२१ ३८१ २९४८ तहसील बांकी ८९ १५९०४६ ८२५०५ ७६५४१
२१ ३८१ २९४९ तहसील तिगिरिआ ४७ ६६५८२ ३४४८२ ३२१००
२१ ३८१ २९५० तहसील आठगडा ९१ ७१८२८ ३७०३३ ३४७९५
२१ ३८१ २९५१ तहसील बारंग २२ ३२०२४ १६७७६ १५२४८
२१ ३८१ २९५२ तहसील गुरूडिझाटिआ ४५ ३४०८१ १७३२१ १६७६०
२१ ३८१ २९५३ तहसील खुण्टुणी ४९ ३८७६१ १९६५४ १९१०७
२१ ३८१ २९५४ तहसील चौद्वार ४९ ५९८८० ३०४५५ २९४२५
२१ ३८१ २९५५ तहसील टांगी ९५ ७४५३४ ३८२५४ ३६२८०
२१ ३८१ २९५६ तहसील माहांगा १९३ १८६९३० ९६११९ ९०८११
२१ ३८१ २९५७ तहसील सालेपुर १२५ १४३४१६ ७२७४१ ७०६७५
२१ ३८१ २९५८ तहसील निश्चिंतकोइली ५० ५३४९८ २७५३५ २५९६३
२१ ३८१ २९५९ तहसील नेमालो ९७ ६९३३४ ३५००४ ३४३३०
२१ ३८१ २९६० तहसील किशननगर ११० ९७६१६ ४९८९८ ४७७१८
२१ ३८१ २९६१ तहसील जगतपुर ३७ ६२३५९ ३१९७५ ३०३८४
२१ ३८१ २९६२ तहसील कटक सदर ९७ १०८६४१ ५५३८१ ५३२६०
२१ ३८१ २९६३ तहसील कंदरपुर २७ ३३७३२ १७२१८ १६५१४
२१ ३८१ २९६४ तहसील सी.आर.आर.आई. ३१९० १५८८ १६०२
२१ ३८१ २९६५ तहसील गोबिन्दपुर ६५ ६३९७१ ३२६५९ ३१३१२
२१ ३८१ २९६६ तहसील ओलटपुर २१ २५५४३ १३२०० १२३४३
२१ ३८१ २९६७ तहसील निआली १२६ १४७४९७ ७५०४६ ७२४५१
२१ ३८१ २९६८ तहसील कटक (न.पा.)

स्वयादिसँ

सम्पादन


उडिसा यागु जिल्लातः
आंगुल जिल्ला | कटक जिल्ला | कान्धामल जिल्ला | कालाहन्डी जिल्ला | केन्दुझङ जिल्ला | केन्द्रपाङा जिल्ला | कोरापुट जिल्ला | खुर्दा जिल्ला | गंजाम जिल्ला | गजपति जिल्ला | जगतसिंहपुर जिल्ला | जाजपुर जिल्ला | झारसुगुडा जिल्ला | देवगढ जिल्ला | धेंकनाल जिल्ला | मल्कानगिरि जिल्ला | मयूरभञ्ज जिल्ला | नबरंगपुर जिल्ला | नयागढ जिल्ला | नुआपाङा जिल्ला | पुरी जिल्ला | बारगढ जिल्ला | बालेश्वर जिल्ला | बोलांगिर जिल्ला | बौढ जिल्ला | भद्रक जिल्ला | रायगढा जिल्ला | सम्बलपुर जिल्ला | सुन्दरगढ जिल्ला | सोनपुर जिल्ला |