कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ् (सन् १९६८या संकिपा)

कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६८य् पिहांवगु खः।

कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६८

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०