कनालीछीना तहसील

कनालीछीना तहसील भारतया उत्तराखण्ड राज्यया पिथौरागढ जिल्लाया छगू तहसील ख।

गांEdit

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु-

 • अमकोट, कनालीछीना तहसील
 • अमतडी, कनालीछीना तहसील
 • अमाली, कनालीछीना तहसील
 • आणागांव, कनालीछीना तहसील
 • उमरी, कनालीछीना तहसील
 • कण्डाली, कनालीछीना तहसील
 • कनेती, कनालीछीना तहसील
 • कैसाली, कनालीछीना तहसील
 • काणाधार, कनालीछीना तहसील
 • कोटली, कनालीछीना तहसील
 • ख्वांकोट, कनालीछीना तहसील
 • गुडार, कनालीछीना तहसील
 • गैडालीचर्मा, कनालीछीना तहसील
 • गैडालीनाडू, कनालीछीना तहसील
 • गुडौली, कनालीछीना तहसील
 • गाजरी, कनालीछीना तहसील
 • चनोली, कनालीछीना तहसील
 • चमडुंगरी, कनालीछीना तहसील
 • चामीनाडू, कनालीछीना तहसील
 • चौकी, कनालीछीना तहसील
 • डुंगरी, कनालीछीना तहसील
 • डुन्डू, कनालीछीना तहसील
 • डौडा, कनालीछीना तहसील
 • ढटखोला, कनालीछीना तहसील
 • त्याडीगांव, कनालीछीना तहसील
 • तेलीगांव, कनालीछीना तहसील
 • तोलीचुफात, कनालीछीना तहसील
 • थली, कनालीछीना तहसील
 • द्योगडा-पीपली, कनालीछीना तहसील
 • द्वालीसेरा, कनालीछीना तहसील
 • दिगरा, कनालीछीना तहसील
 • दौला, कनालीछीना तहसील
 • दौलानी, कनालीछीना तहसील
 • नैनी, कनालीछीना तहसील
 • न्वाली, कनालीछीना तहसील
 • पन्तसेरा, कनालीछीना तहसील
 • पातलीगांव, कनालीछीना तहसील
 • पाली, कनालीछीना तहसील
 • बगना, कनालीछीना तहसील
 • बचकोट, कनालीछीना तहसील
 • बथौली, कनालीछीना तहसील
 • बन्दरलीमा, कनालीछीना तहसील
 • बल्यानीचौरा, कनालीछीना तहसील
 • बारमों, कनालीछीना तहसील
 • बिछट्टा, कनालीछीना तहसील
 • भौतडी, कनालीछीना तहसील
 • मुडावे, कनालीछीना तहसील
 • मलान चर्मा, कनालीछीना तहसील
 • मलान नाडू, कनालीछीना तहसील
 • महतगांव, कनालीछीना तहसील
 • मितडा-पुरमुडा, कनालीछीना तहसील
 • मिताडीगांव, कनालीछीना तहसील
 • रणुवा, कनालीछीना तहसील
 • रतोली, कनालीछीना तहसील
 • रुनडा, कनालीछीना तहसील
 • लमडा, कनालीछीना तहसील
 • ल्वेठा, कनालीछीना तहसील
 • ल्वांठी, कनालीछीना तहसील
 • लीमाटौडा, कनालीछीना तहसील
 • लोथडा, कनालीछीना तहसील
 • सेठीगांव, कनालीछीना तहसील
 • सतगढ, कनालीछीना तहसील
 • सुनखोली, कनालीछीना तहसील
 • सन्न, कनालीछीना तहसील
 • सप्या, कनालीछीना तहसील
 • समेती, कनालीछीना तहसील
 • स्यूबन, कनालीछीना तहसील
 • सुरूण, कनालीछीना तहसील
 • सांगडी तल्ली, कनालीछीना तहसील
 • सांगडी मल्ली, कनालीछीना तहसील
 • सितोली, कनालीछीना तहसील
 • सिनखोला, कनालीछीना तहसील
 • सिरौली, कनालीछीना तहसील
 • हचीला, कनालीछीना तहसील
 • हडंखोला, कनालीछीना तहसील

स्वयादिसँEdit