Open main menu

कम्प्यूटरयात सूचनाया माःहना ज्या याइगु मेशिन वा ईन्फरमेशन प्रोसेसिङ मेशिन धकाः चीहाकलं ब्याख्या यायेफु । कम्प्यूटरं हिसाब यायेगु व थुकियात स्थायी वा अस्थायी कथं मुना तयेगु ज्या याइ । कम्प्यूटरं थुज्वःगु ज्या छगू निश्चित निर्देशनया आधारय् याइ, थुज्वःगु निर्देशनया पुचःयात हे कम्प्यूटर प्रोग्राम धाइगु खः । कम्प्यूटर प्रोग्रामयात सफ्टवेयर धाइसा कम्प्यूटर पिनें खने दइगु कम्प्यूटरया थीथी पाटपुर्जायात हार्डवेयर धाइ । हरेक कम्प्यूटरय् क्वय् न्ह्यथना कथंया थीथी ब्व अनिवार्य रुपं दये हे माः ।

क) इन्पुट युनिट

ख) आउटपुट युनिट

ग) मेमोरी

घ) सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (अरिथमेटिक लजिक युनिटकन्ट्रोल युनिट)

इतिहासEdit

न्हापांगु न्यागु डिजिटल कम्प्युटरयु विषेश गुणत
कम्प्युटर ज्या क्यंगु बाइनरी एलेक्ट्रोनिक प्रोग्राम यायेज्युगु ट्युरिङ कम्प्लिट
ज्युस जेट् ३ मे १९४१ मखु पंच्ड फिल्म स्टकनं (१९९८)
एटानासफ-बेरी कम्प्युटर वर्खा १९४१ मखु मखु
कोलोसस डिसेम्बर १९४३ / ज्यानुवरी १९४४ आंशिक, रिवाइरिङ याना मखु
हार्भर्ड मार्क १ - आइ बी एम ASCC १९४४ मखु मखु पंच्ड पेपर टेप छ्येला मखु
इनियाक १९४४ मखु आंशिक, रिवाइरिङ याना
१९४८ मखु फङ्क्सन टेबल रिड ओन्ली मेमोरी छ्येला