करुण रस शोक स्थायी भाव दूगु रस ख। इष्टजन विरह आदिं नुगलय् दयेकिगु दुःख शोक थ्व रसं क्यनि। "एको रसः करुण एव" थ्व उत्तररामचरितय् करुणरसया महत्त्व वर्णन याना तःगु दु।

पुत्रादिवियोगमरणादिजन्मावैकल्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेषश्शोकः थ्व रसयात स्पष्ट याइगु संस्कृत श्लोक ख। थ्व कथं न्हापा नाश जूगु, अनिश्ट जूगु अवस्थाय् करुणरसया प्रादुर्भाव जुइ। थ्व रसया वर्णन भरत मुनिं थ्व कथं स्पष्ट यानादिगु दु

“इष्टवधदर्शनाद्यप्रियववचनस्य संश्रावाद्वापि।
एभिर्भावविशेषैः करुणरसो नाम संभवति॥ इति॥

शास्त्रीय संगीतय् करुण रस प्रतिपादक रागय् तोडि राग, आसावरि राग, शिवरञ्जनी राग आदि राग ला।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या सम्पादन

उत्पत्ति व विकास सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

स्वया दिसँ सम्पादन