Open main menu

किऴक्कुक् कटऱ्करैच् चालै (सन् २००६या संकिपा)

किऴक्कुक् कटऱ्करैच् चालै (तमिल भाषा:கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००६य् पिहांवगु खः।

किऴक्कुक् कटऱ्करैच् चालै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००६

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit