किसि

(Redirected from किसी)
?किसि
अफ्रिकन किसी
अफ्रिकन किसी
वैज्ञानिक वर्गिकरण
किंगडम: एनिमामिया
फाइलम: कर्डेट
सबफाइलम: भर्टेब्रेट
क्लास: स्तनधारी
अर्डर: प्रोबोस्सिडे
सुपरपरिवार: एलेफ्यान्टोइडिया
परिवार: एलेफ्यान्टिडे
जन एड्वार्ड ग्रे, १८२१
सब फ्यामिली

किसि छम्ह प्राणी खः। जमिनय् म्वानाच्वंगु दक्ले तधंगु प्राणी थ्व हे खः। किसिया मचायात तानांकुलु वा किसिचा धाइ। किसि लहिनिगु थाय्‌यात किसिगः धाइ। किसिया निगु प्रजाति दु-

  • एसियाली किसी
  • अफ्रिकाली किसी

किपा स्वयादिसँEdit