कोटा जिल्ला

कोटा जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२७ जिल्ला कोटा ८०५ ७७४४१० ४०१३३१ ३७३०७९
१२७ ६६५ तहसील पीपल्दा १६७ १७९८०० ९३११८ ८६६८२
१२७ ६६६ तहसील दिगोद १६४ १६८७३४ ८७४९३ ८१२४१
१२७ ६६७ तहसील लाडपुरा ११७ ११७८३८ ६०८८१ ५६९५७
१२७ ६६८ तहसील रामगंज मंडी १४६ १४३६४४ ७४७८१ ६८८६३
१२७ ६६९ तहसील सांगोद २११ १६४३९४ ८५०५८ ७९३३६

स्वयादिसँ

सम्पादन