कोशी अञ्चल

(Redirected from कोशी)

कोशी अञ्चल नेपालया पूर्वाञ्चल विकाशक्षेत्र लायगु अञ्चल ख। थव अञ्चल अन्तरग ६ जिल्ला लाई।

नामाकरण सम्पादन

थ्व अञ्चलया नाम कोशी नदी नासं नामाकरण यायगु ख ।

जिल्ला सम्पादन