खँलाबँला:कालिन्चोक

खँलाबँला:कालिङचोक

थ्व पौ कालिन्चोक च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

Start a discussion about कालिन्चोक

Start a discussion
Return to "कालिन्चोक" page.