खँलाबँला:तिलौराकोत

खँलाबँला:तिलौराकोत

थ्व पौ तिलौराकोत च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम
Return to "तिलौराकोत" page.