खुब्ज

खुब्ज (अरबी भाषा: خبز) छगू अरब खँग्वः ख। अरबी भाषाय् थ्व खँग्वःया अर्थ छोचुंमरी ख। गैह्र-अरबी भाषाय् धाःसा थ्व खँग्वः अरबी प्रकारया चकंमरीया निंतिं छ्येलि।

स्वयादिसँEdit