गम्बो

गम्बो दक्षिण लुइजियानाय् १८गू शदी निसें दयावःगु छ कथंया क्वाति (stew) ख। थ्व नसाय् त्च्वःगु सवाः दूगु ति (stock), ला वा शेलन्या, ताकुइकेगु नसा (thickener), व केजुन नसाया मू ३ता ल्वसा (सेलरी, बेल पेपर, व प्याज) दै। गम्बो ताकुइकेत छ्येलीगु नसा कथं गम्बोयात वर्गीकृत यायेगु चलन दु, गुकिया निंतिं रामतोरिया, फिले चुं (filé powder), वा रु(roux) छ्येलीगु याइ।

गम्बो
Gumbo.JPG
श्रिम्प, खाइला व बेकन गम्बो, जा नापं
उत्पत्ति जूगु थाय् संयुक्त राज्य अमेरिका
क्षेत्र वा राज्य लुइजियाना
मू सामाग्री Roux, रामतोरिया, फिले चुं, लाः वा शेलन्या (shellfish), सेलरीcelery, बेलपेपर (bell pepper)
Food energy
(per serving)
१ ख्वलाय् करिब १५५० kcal
Template:Wikibooks-inline  Template:Commons-inline

थाय्‌ कथं गम्बोया रुप व सवाः पाइगु या। क्रियोल गम्बोय् आपालं शेलन्या, गोलभेरा, व थिकनर (thickener) छ्यलीगु या। केजुन गम्बो आपालं गाढा रु (dark roux) छ्येला दयेकातःगु जुइ व थुकिलि यक्व मसला सवाः दै, नापं, थुकिलि शेलन्या व गुंखाइला (fowl) तया दयेकीगु या। ससेज व ह्याम नितां हे कथंया गम्बोय् छ्येलीगु या। गम्बोया मू ति खुनेधुंका उकिलि तरकारी ल्वाकछायेगु व लिपा ला तनिगु जुइ। थथे यासें ३ घौ तक्क खुने धुंका शेलन्या व छुं मसला तया गम्बो दयेकीगु जुइ। थथे दयेकूगु गम्बोयात जा नापं नयेगु चलन लुइजियानाय् दु।

गम्बो दकेकीगु नसाः चलनय् हलिंया थीथी नसा चलनया समिश्रण खनेदु। थुकिलि फ्रेञ्च, स्पेनी, जर्मन, पश्चिमी अफ्रिकन, व चोक्ता (Choctaw) नसाया थीथी प्रभाव खनेदु। थुकिया उत्पत्ति गनं जूगु धैगु खं बांलाक्क मलूसां नसासफूलि थुकिया नां १८०२ निसें दूगु खनेदु।

स्वयादिसँEdit