गां धागु मनुतेगु छगु कथंयागु वस्ती ख। थ्व बस्ती सहर स्वया चीधंसां छगु मानवीय सभ्ययाय् देमागु दक्ले आधारभूत भौतिक सुविधात थन दै।

गां
गां

खंग्वयागु उत्त्पत्ति सम्पादन

गां धागु खंग्व संस्कृतयागु ग्रामम् धागु खंग्व अपभ्रश्त जुया वगु ख।

स्वया दिसं सम्पादन