गाइबान्धा जिल्ला

गाइबान्धा जिल्ला बंगलादेशया रङ्पुर विभागया छगू जिल्ला ख।

गाइबान्धा जिल्ला
गाइबान्धा
—  जिल्ला  —
Coordinates: 25°12′N 89°30′E / 25.2°N 89.5°E / 25.2; 89.5
देय् Flag of Bangladesh.svg बंगलादेश
विभाग रंपुर बिभाग [१]
Area
 - Total २,१७९.२७ km2 (८४१.४ sq mi)
Population (2001)
 - Total २,१३८,१८१
 - Density ९८१.१/km2 (२,५४१.२/sq mi)
साक्षरता
 - सकल २४.३%
Time zone बिएसटि (UTC+६)
Website गाइबान्धा जेला तथ्य बाताय़न

भूगोलEdit

थ्व जिल्लाया क्षेत्रफल २१७९.२७ बर्ग किलोमितर दु। थ्व जिल्ला भौगलिक रुपय् अक्षांश २५.२५० उत्तर व देशान्तर ८९.५०० पूर्वय् ला। थ्व जिल्लाय् ५पु खुसि बाहा वं।

जनसंख्याEdit

थ्व जिल्लाय् १२,३०,९३८ मिजं व ११,९९,६८९ मिसा नापं कूल जनसंख्या २४,३०,६२७ दु। थ्व जिल्लाया साक्षरता प्रतिशत ५४.००% दु।

प्रशासनEdit

थ्व जिल्लायात थी-थी उपजिल्ला, युनियन, वार्द, मौजा, गां आदिइ बायातःगु दु। थ्व जिल्लाय् ७गु उपजिल्ला, ७गु थाना, ३गु पौरसभा, ८२ युनियन, ११०६ मौजा, १२४९ गां दु। थ्व जिल्लाया उपजिल्ला व युनियन थ्व कथं दु [२]-

ल्या उपजिल्ला ल्या युनियन
गाइबान्धा सदर लक्ष्मीपुर युनियन
मालीबाड़ी युनियन
कुपतला युनियन
साहापाड़ा युनियन
बल्लमझाड़ युनियन
रामचन्द्रपुर युनियन
बादिय़ाखाली युनियन
बोय़ाली युनियन
घागोय़ा युनियन
१० गिदारी युनियन
११ खोलाहाटी युनियन
१२ मोल्लारचर युनियन
१३ कामारजानि युनियन
फुलछड़ि कञ्चिपाड़ा युनियन
उड़िय़ा युनियन
उदाखाली युनियन
गजारिय़ा युनियन
फुलछड़ि युनियन
एरेन्डाबाड़ी युनियन
फजलुपुर युनियन
साघाटा पदुमशहर युनियन
भरतखाली युनियन
साघाटा युनियन
मुक्तिनगर युनियन
कचुय़ाइ उनिय़न
घुरिदह युनियन
हलदिय़ा युनियन
जुमारबाड़ी युनियन
कामालेरपाड़ा युनियन
१० बोनारपाड़ा युनियन
गोबिन्दगञ्ज कामदिय़ा युनियन
काटाबाड़ी युनियन
शाखाहार युनियन
राजाहार युनियन
सापमारा युनियन
दरबस्त युनियन
तालुककानुपुर युनियन
नाकाइ युनियन
हरिरामपुर युनियन
१० राखालबुरुज युनियन
११ फुलबाड़ी युनियन
१२ गुमानीगञ्ज युनियन
१३ कामारदह युनियन
१४ कोचाशहर युनियन
१५ शिबपुर युनियन
१६ महिमागञ्ज युनियन
१७ शालमारा युनियन
पलाशबाड़ी किशोरगाड़ी युनियन
होसेनपुर युनियन
पलाशबाड़ी युनियन
बरिशाल युनियन
महदीपुर युनियन
बेतकापा युनियन
पबनापुर युनियन
मनोहरपुर युनियन
हरिणाथपुर युनियन
सादुल्यापुर रसुलपुर युनियन
नलडाङ्गा युनियन
दामोदरपुर युनियन
जामालपुर युनियन
फरिदपुर युनियन
धापेरहाट युनियन
इदिलपुर युनियन
भातग्रामयुनियन
बनग्राम युनियन
१० कामारपाड़ा युनियन
११ खोदकोमरपुर युनियन
सुन्दरगञ्ज उपजिल्ला बामनडाङ्गा युनियन
सोनाराय़ युनियन
तारापुर युनियन
बेलका युनियन
दहबन्द युनियन
सर्बानन्द युनियन
रामजीबन युनियन
धोपाडाङ्गा युनियन
छापरहाटी युनियन
१० शान्तिराम युनियन
११ कञ्चिबाड़ी युनियन
१२ श्रीपुर युनियन
१३ चन्डिपुर युनियन
१४ कापासिय़ा युनियन
१५ हरिपुर युनियन

सामाजिकEdit

थ्व जिल्लाय् मुस्मांतेगु बाहुल्य दु। थ्व जिल्लाय् कूल मस्जिद ल्या ३६५२ दु।

आर्थिकEdit

थ्व जिल्लाय् ४७ एनजिओ, ११ खाद्य गोदान, ७० ब्याङ्क, ८गु तेलेफोन एक्स्चेञ्ज, २६ संकिपा हल, ११७ डाकघर दु।

लिधंसाEdit

  1. http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2010-01-25/news/37570 प्रथम आलो, रंपुरके बिभाग घोषणा, तारिख: २५-०१-२०१०
  2. गाइबान्धाया आधिकारिक जाःथाय्

स्वयादिसँEdit