गुंला

गुंला नेपाल सम्बतया झिगूगु ला खः।

दिपंखा बुद्धया मुर्तिया ब्वज्या।
येँय् गुंला बाजं खलः

न्हिल्याःEdit

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् गुंलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथिEdit

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

गुंलाथ्वEdit

गुंलागाEdit

स्वयादिसँEdit