ग्याना वा ग्या छगू मानव भावना ख। दूगु वा मदूगु कारणं मनुया नुगलय् दयावइगु च्युतापूर्ण भाव ख। थ्व भावनाय् मनुया नुगः भाराभारा मिनिगु, चःति वइगु, मिखाया प्युपिल दाइलेत जुइगु आदि खनेदइ। थीथी मनुत थीथी खँ वा अवस्थानाप ग्याइगु या। यक्व मनुत मुनाच्वंगु थासय् न्ह्यःने वना खँल्हायेत ग्याइगु दकलय् साधारण रुपया ग्यानापुइगु अवस्था ख। साधारण अवस्थाय् ग्याइगु भावं मनुयात जुइफैगु विपत्तिं शसंकित याइ। मेमेगु चीजय् थें हे थ्व भावना नं यक्व जुया मनुया न्हि-न्हिया ज्याय् हे तक्यनिगु जुसा थुकियात निदान यायेमा। थुकिया निंतिं न्युरोलोजिस्त व साइकियात्रिस्ततयेगु ग्वहालि कायेगु जुइ।

ग्यानाच्वंम्ह मचा

खँग्वःया छ्यला सम्पादन

  • ग्याना-पुये
  • ग्याना-पुक्क
  • ग्याना-भाय्
  • ग्या-ख्याः
  • ग्या-चिकुपहः
  • ग्या-फरा

स्वयादिसँ सम्पादन