इस्वि सम्बत हलिं यङ्क छ्यलाबुला जुयाच्वंगु सम्बत खः ।

इस्वि सम्बता ला

सम्पादन

इस्वि सम्बतया झिन्निला थुगु कथं दु । :-

इतिहास

सम्पादन

पादरी ग्रेगोरियन १३नं जुलियन सम्बतयातः हिलाः थ्व सम्बत पिकाःगु खः ।