घट्टिया तहसील

घट्टिया तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

घट्टिया तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

गां सम्पादन

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
उज्जैन उज्जैन घटिया छितरदेवी १२०८
उज्जैन उज्जैन घटिया धूलेटिया १६१९
उज्जैन उज्जैन घटिया धूलमहू १६०८
उज्जैन उज्जैन घटिया गोयला बुजुर्ग १३८६
उज्जैन उज्जैन घटिया खलाना १३७५
उज्जैन उज्जैन घटिया गुनाया १४२४
उज्जैन उज्जैन घटिया कालूहेड़ा २४९७
उज्जैन उज्जैन घटिया भीलखेड़ा १९७८
उज्जैन उज्जैन घटिया बिहारिया १८५१
उज्जैन उज्जैन घटिया पानबिहार ५०७६
उज्जैन उज्जैन घटिया किठौदाजागीर १२८५
उज्जैन उज्जैन घटिया धनड़ा भल्ला १४२३
उज्जैन उज्जैन घटिया 0जयरामपुरा ११५९
उज्जैन उज्जैन घटिया कागदी कराडि़या १२९९
उज्जैन उज्जैन घटिया रलायता भौजा १२४४
उज्जैन उज्जैन घटिया रामगढ़ ११६६
उज्जैन उज्जैन घटिया चकरावदा १३७६
उज्जैन उज्जैन घटिया झिरनिया १२२३
उज्जैन उज्जैन घटिया नागपुरा १३४०
उज्जैन उज्जैन घटिया तुमड़ावदा १३४८
उज्जैन उज्जैन घटिया सारौला २०५४
उज्जैन उज्जैन घटिया अम्बोदिया १८७५
उज्जैन उज्जैन घटिया पिपल्याहामा १११५
उज्जैन उज्जैन घटिया 0सिलोदारावल १६८९
उज्जैन उज्जैन घटिया विनायगा १३१६
उज्जैन उज्जैन घटिया पानबडोदिया (बड़ोदिया काजी) १७७७
उज्जैन उज्जैन घटिया रातडि़या ११६९
उज्जैन उज्जैन घटिया गोनसा ११८४
उज्जैन उज्जैन घटिया सोड़ंग १७९९
उज्जैन उज्जैन घटिया कालियादेह १६९४
उज्जैन उज्जैन घटिया कमेढ़ २३५९
उज्जैन उज्जैन घटिया सुरासा ११९०
उज्जैन उज्जैन घटिया मीण १४०९
उज्जैन उज्जैन घटिया बोरखेड़ा भल्ला १२१०
उज्जैन उज्जैन घटिया 0शंकरपुरजागीर १८३२
उज्जैन उज्जैन घटिया बादका ११९९
उज्जैन उज्जैन घटिया कदवाली १२३५
उज्जैन उज्जैन घटिया ऊटेसरा १३७३
उज्जैन उज्जैन घटिया जैथल २३३८
उज्जैन उज्जैन घटिया तुलाहेड़ा १२६८
उज्जैन उज्जैन घटिया धन्नाखेड़ी ११४९
उज्जैन उज्जैन घटिया नजरपुर ५०१४
उज्जैन उज्जैन घटिया घटिया ५२३८
उज्जैन उज्जैन घटिया जलवा २२९८
उज्जैन उज्जैन घटिया गुढ़ा ११०१
उज्जैन उज्जैन घटिया 0रलायता हैंबत ११९५
उज्जैन उज्जैन घटिया बिरमखेड़ी १४३९
उज्जैन उज्जैन घटिया खेड़ा चितावल्या १०४७
उज्जैन उज्जैन घटिया सलामता ११७२
उज्जैन उज्जैन घटिया झितरखेड़ी ११९४
उज्जैन उज्जैन घटिया कालूखेड़ी १७७६
उज्जैन उज्जैन घटिया मालीखेड़ी १६१५
उज्जैन उज्जैन घटिया ढ़ाबलागौरी १८१९
उज्जैन उज्जैन घटिया निपान्या गोयल २०३५
उज्जैन उज्जैन घटिया भूतिया १६७५
उज्जैन उज्जैन घटिया लसुÉडया बाजार १०७१
उज्जैन उज्जैन घटिया 0बनड़ा १४७३
उज्जैन उज्जैन घटिया कलेसर १२८१
उज्जैन उज्जैन घटिया रूनजी १५३१
उज्जैन उज्जैन घटिया बिछडोद खालसा ४६३४
उज्जैन उज्जैन घटिया बिछडोद इस्तमुरार १३८८
उज्जैन उज्जैन घटिया अमरपुरा १३१२
उज्जैन उज्जैन घटिया गुराडि़या गुजर १६५२
उज्जैन उज्जैन घटिया खजुरिया सदर १३३८
उज्जैन उज्जैन घटिया रूदाहेड़ा २१९२
उज्जैन उज्जैन घटिया उज्जैनिया २४१०
उज्जैन उज्जैन घटिया रूर्इ १७५६
उज्जैन उज्जैन घटिया बांसखेड़ी १२०५
उज्जैन उज्जैन घटिया सिपावरा १५८८

लिधंसा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन