Open main menu

सकुन्तला (सन् १९३४या संकिपा)

(Redirected from चकुन्तला (तमिल संकिपा))

चकुन्तला छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९३४य् पिहांवगु खः।

चकुन्तला
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९३४

धलः

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit