Open main menu

चक्ति (सन् १९९७या संकिपा)

चक्ति (तमिल भाषा:சக்தி ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९७य् पिहांवगु खः।

चक्ति
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९७

धलः

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit