चंद्रपूर जिल्ला

चंद्रपूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

चंद्रपूर जिल्ला
चंद्रपूर जिल्हा
—  महाराष्ट्रया जिल्ला  —
चंद्रपूर जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
चंद्रपूर जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य महाराष्ट्र
विभाग नागपूर विभाग
मू नगर चन्द्रपुर
मण्डल चंद्रपूर तालुका, वरोरा तालुका, भद्रावती तालुका, चिमूर तालुका, नागभीड तालुका, ब्रम्हपूरी तालुका, सिंदेवाही तालुका, मूल तालुका, गोंडपिंपरी तालुका, पोंभुर्णा तालुका, सावली तालुका, राजुरा तालुका, कोरपना तालुका, जिवती तालुका, बल्लारपूर तालुका
Government
 - लोक सभा क्षेत्र 1. Chandrapur (shared with Yavatmal district), 2. Gadchiroli-Chimur (shared with Gadchiroli district)
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 6
Area
 - Total १०,६९० km2 (४,१२७.४ sq mi)
Population (2001)
 - Total २,०७१,१०१
 - Density १९३.७/km2 (५०१.८/sq mi)
 Urban ३२.११%
तथ्याङ्क
 - साक्षरता 59.41%
 - लिङ्ग अनुपात
Average annual precipitation 1398 mm
Website आधिकारिक जाःथाय्

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०९ जिल्ला चंद्रपूर १४६३ १४२८९२९ ७२६१०६ ७०२८२३
२७ ५०९ ४०६४ तालुका वरोरा १४८ १२५००८ ६४११६ ६०८९२
२७ ५०९ ४०६५ तालुका चिमूर १७६ १६९५४७ ८५८९८ ८३६४९
२७ ५०९ ४०६६ तालुका नागभीड ११२ १३३०२० ६६८८६ ६६१३४
२७ ५०९ ४०६७ तालुका ब्रम्हपूरी ११० १३०१४० ६५६२८ ६४५१२
२७ ५०९ ४०६८ तालुका सावली ९४ १०७९३७ ५४२९१ ५३६४६
२७ ५०९ ४०६९ तालुका सिंदेवाही ९४ ११०४४० ५५७८४ ५४६५६
२७ ५०९ ४०७० तालुका भद्रावती ११५ ८४३०९ ४३३५८ ४०९५१
२७ ५०९ ४०७१ तालुका चंद्रपूर ८३ ७९९३६ ४१२६८ ३८६६८
२७ ५०९ ४०७२ तालुका मूल ८० ८९१६२ ४४५९४ ४४५६८
२७ ५०९ ४०७३ तालुका पोंभूर्ना ५८ ५०७८१ २५६४८ २५१३३
२७ ५०९ ४०७४ तालुका बल्लारपूर २८ ३१८५४ १६७४१ १५११३
२७ ५०९ ४०७५ तालुका कोरपना ९८ ८४३०२ ४३४२७ ४०८७५
२७ ५०९ ४०७६ तालुका जिवती ८३ ६१८२० ३१४८३ ३०३३७
२७ ५०९ ४०७७ तालुका राजूरा ९६ ९९४७५ ५०९७१ ४८५०४
२७ ५०९ ४०७८ तालुका गोंडपिपरी ८८ ७११९८ ३६०१३ ३५१८५

स्वयादिसँ

सम्पादन