चंपावत जिल्ला

चंपावत जिल्ला भारतया उत्तराखण्ड राज्यया कुमाऊँ मण्डलया छगू जिल्ला ख।

जनसंख्या

सम्पादन
राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
६५ जिल्ला चम्पावत जिल्ला ६६२ २२१३०५ ११०८४२ ११०४६३
६५ ३३४ तहसील चम्पावत १८६ ४९७२३ २५२२४ २४४९९
६५ ३३५ तहसील पाटी १३९ ४५५०४ २३०३८ २२४६६
६५ ३३६ तहसील लोहाघाट २६७ ७८५५१ ३८२४० ४०३११
६५ ३३७ तहसील पूर्णागिरी ७० ४७५२७ २४३४० २३१८७

स्वयादिसँ

सम्पादन

पिनेया स्वापू

सम्पादन