चिनाखँमि

चिनाखँ च्वैम्ह मनुयात चिनाखँमि धाई। चिनाखँ धागु साहित्ययागु छगु ख्यः ख।

खँग्वयागु उत्त्पत्तिEdit

चिनाखँमि धागु खँग्व नेपाल भाषाय् थमंतु बुया वगु खँग्व खः। खँयात छगु कथलं चिना च्वैम्ह च्वमियात चिनाखँमि धाई।

नांजापिं चिनाखंमितEdit

स्वया दिसँEdit