चौला नेपाल सम्बतया खुगूगु ला ख।

न्हिल्याः सम्पादन

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् चौलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथि सम्पादन

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

चौलाथ्व सम्पादन

चौलागा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन