छोटा उदेपुर तालुका

छोटा उदेपुर तालुका भारतया गुजरात राज्यया वडोदरा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

छोटा उदेपुर तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला वडोदरा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -


अछाळा बोडगाम धनधोडा धोधादेव
अछेता बोकडीया धमेंज गोंडरीया
आलसीपुर बोपा ढोलीसीमेल गुदा
अंबाला चांदुवंत धोरकुवा गुंटा
आंत्रोली छतावाडा दीयावंत गुंगावाडा
बडøवाव छोटा उदेपुर डोबाचापुरा हंसडा
बालावंत चीचोड डोलरीया हरपालपुरा
बंधाळा चीलरवंत दुमळी हरवंत
बंडीभींत चीलीयावंत (आंत्रोली) दुन जडीयाणा
बारोज चीसडीया डुंगरभींत जळोदा
बेडवी चो.कडी इकलबारा जामळा
भेंसा चोरवाळा फेरकुवा जामली (जेर)
भीलपुर दादीग्राम गाबडीया जुदावंत
भोरडा देवाळीया गडोळा जुना उदापुर
भोरडाळी धाडागाम धंटीया काछेल
बीलवंत धामोडी धेलावंत काछेल (काणावंत)
काकडकुंड कोळीयाथाळ मोटा रामपुरा पुणीयावंत
काणस कोठारा मोटी साढळी राजुवंत
काणावंत कुंभाणी नाकामळी रंगपुर (झोझ)
कासरा लगामी नालेज राणीखेडा
कतारवंत लेहवंत नाना रामपुरा रयासींगपुरा (हरवंत)
केवडी लींबाणी नानी साढळी रींछवेल
खर्डैवाडा लुणी नवागाम रोझकुवा
खाडखेड मल ओडे रोझवा
खजुरीया मळाजा ओढी रूणवाड
खोडवाणीया माळढी ओलींबा सनाडा
खोस मळु ओजडी शीलोज
खुंटाळीया मांडलवा पडाळीया सीमल फळीया
कीकावाडा माणका (छोटा उदेपुर) पधारवंत सीमलकुवा
कोकडपा मरचीपाणी पाळसंदा सींगळा
कोल मीठाली पीपळज सींगळाजा
कोळी मीठीबोर पोटीया सुरखेडा
सुरसी वढवाण झोझ टुंडवा
तळाव फळीया वागळवाडा विरपुर उखालवंट
तेजगढ वनार झेर वचलीभींत
तेनालीया वसेडी झींझरवा वीजोल
टीमळा

लिधंसा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन