जलपाइगुडि जिल्ला

जलपाइगुडि जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर थ्व कथं दु-

जलपाइगुडि जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३२८ जिल्ला जलपाईगुड़ी जिल्ला ७१८ २८१२४९५ १४३७२८६ १३७५२०९
१९ ३२८ २१६६ तहसील राजगंज २६ १९०६४५ ९९१२९ ९१५१६
१९ ३२८ २१६७ तहसील माल १०० २७५३८४ १३९६०२ १३५७८२
१९ ३२८ २१६८ तहसील मातियाली २७ १०२४१८ ५२४७६ ४९९४२
१९ ३२८ २१६९ तहसील नाग्राकाटा ३३ १२७३९७ ६४१३३ ६३२६४
१९ ३२८ २१७० तहसील मादारीहाट ४८ १८८२६५ ९४५३१ ९३७३४
१९ ३२८ २१७१ तहसील कालचिनी ४१ २११८०८ १०५६३३ १०६१७५
१९ ३२८ २१७२ तहसील कुमारग्राम ५३ १७४०५८ ८९४५६ ८४६०२
१९ ३२८ २१७३ तहसील अलीपुरदुआर - I ४७ १६०७६० ८२८७८ ७७८८२
१९ ३२८ २१७४ तहसील अलीपुरदुआर - II ७८ २०४६५२ १०५४०३ ९९२४९
१९ ३२८ २१७५ तहसील फालाकाटा ६० २४४१६१ १२५६९१ ११८४७०
१९ ३२८ २१७६ तहसील धुपगुड़ी ९८ ३८००९० १९३०७१ १८७०१९
१९ ३२८ २१७७ तहसील मैनागुड़ी ७९ २९१०७३ १५०७५७ १४०३१६
१९ ३२८ २१७८ तहसील जलपाईगुड़ी २८ २६१७८४ १३४५२६ १२७२५८

स्वयादिसँ

सम्पादन