जवाःज्या धाःगु पशुतयेत मनुया फाइदाया निंतिं लहिनिगु व पशुयागु विचा यायेगु ज्या ख। थुकियात सेलेक्तिभ ब्रिदिंग (selectively breeding) छ्येला पशुतयेगु ज्या वःगु गुणतयेत अप्वइकिगु,[१] व बुंज्याय् छ्यलेज्युगु गुण भिंक कायेगु ज्या नं ख।[२] साधारनकथं हलिमय् सा, मे, दुगु, फै, फा, खिचा, उंथ, सल, किसि, गरा आदिया जवाःज्या याइ।

लिधंसा

सम्पादन
  1. Animal husbandry. Encyclopaedia Brittanica. 5 June 2013 कथं।
  2. Jarman, M.R.; Grahame Clark, Caroline Grigson, H.P. Uerpmann, M.L Ryder (1976). "Early Animal Husbandry". The Royal Society 275 (936): 85–97.