जेतपुर पावी तालुका

जेतपुर पावी तालुका भारतया गुजरात राज्यया वडोदरा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

जेतपुर पावी तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला वडोदरा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अमालपुर भीखापुरा चुंढेली गजरा
अंबाडी भीलवाणीया डाभेराइ गंभीरपुरा
अंबाखुट भींडोल देगला गागरपुरा
अंबालग भोरडा देरीया धाटा
अंबाजाती बोरधा देवमोरी गोडाज
अनीयाद्गी बोरकंडा धानपुर गोडीयाळा
अथावाळी चाचक धारोळीया (सखांद्गा) धुटीया
बडालीया चैना धारोळीया भींडोल धुटणवाड
बामरोळी चलामली धोरीवाव घोघाडीया
बंदी छापरगोटा डुंगरवंत गुंदी
बार चेथापुर फाता हरखपुर
बरावाड छत्राली फतेपुरा हरीपुरा
भाभर छोटानगर फेरकुवा हाथीपगला
भाणपुर चीमळी गढ इंटवाडा
भाणपुरी चुडेल गडोथ जाबुगाम
भेंसावाही चुली गैडीया जांबा
जेतपुर कराळी कुकणा मोटी बुमडी
जेतपुर पावी करशन कुंडळ मोटी खांडी
जीतनगर कठोळा लींबाणी मोटी रासली
जीवणपुरा कवारा लोढाण मोटी तेजावाव
जोगपुरा (डुंगर) केवाडा लुणाजा मोटी वांट
जोगपुरा (गढ) खडकला मगीया मोतीपुरा (गडोथ)
जुना टींबरवा खांडीवाव माजीगाम मोतीपुरा (कडवाळ)
जुनी रूढी खांडीया-अमादरा मावाळी मुधीयारी
कडाछाला खाडीयाकुवा मेसरा मुळधार
कडवा कुवा खरेडा मोरा डुंगरी मुथाइ
कडवाळ खटास मोटा अमाद्गा (छत्राली) मुवाडा
कडवापुरा खेडा मोटा अमाद्रा (कडवाळ) नाना अमाद्गा (छत्राली)
कालाराणी कोहीवाव मोटा भुतीयापुरा नाना अमाद्रा (कडवाळ)
काळीकुइ कोळीयारी मोटा कांटवा नाना भुतीयापुरा
कांडा कोसुम मोटी अमरोळ नाना कांटवा
कारजवंत कोठीया मोटी बेज नानी अमरोळ
नानी बेज पाटीया सजोड सुस्कल
नानी बुमडी पावी सजुली तडकाछाला
नानी खांडी पोलणपुर साजवा टींबोळीया
नानी रासली प्रतापनगर सखांद्गा तारापुर
नानी तेजावाव प्रतापपुरा सलोज थाळकी
नानी वांट राजबोडेली समाडी थांभला
नरवाणीया राजपुर (कडवाळ) सतुन टींबी
नवा टींबरवा राजपुर (कराली) सेग्वासीमली टांकरवा
नवागाम राजवासणा सेल्वा उचापन
नवी रूढी रामपुरा सेंगपुर उधाणीया
अलीया कलाम रणभुन शेरपुरा उमारवा
पळीया रतनपुर शीवाजीपुरा ऊन
पंधारा रयापुर शीहोद उनाडा
पंढारवा सदाधारी सीमळ धोडा उंडवा
पाणी सढाळी सीमाळीया उंटकोइ
पाणीबार सगाद्गा सीथोळ वडातळाव
वडधारी वीसाडी वंटाडा वणाधा
वाडीवाडा झाब (सजवा) वासणगढ वंकाळा
वडोथ झाब (वालोथी) वाव वांकी
वाधवा झारी विरपुर वंटा
वेजपुर झोझ वालपरी वांकोल
वलोथी

लिधंसा

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन